Konsultation

Vid en konsultation får du berätta mer vem du är, din träning, dina erfarenheter, skador, sjukdomar, din kost samt tankar kring dina mål med träningen.
Med hjälp av alla dessa verktyg så kan vi gemensamt komma fram till hur jag ska kunna hjälpa dig på vägen dit.
Där efter kan jag rekommendera dig vad jag anser är bäst för dig utifrån din livsbild i dagsläget.
Konsultationen är givetvis kostnadsfri och medför inga bindande förpliktelser från din sida.